Lilian Alterskjaer

Jag har sedan uppväxten i Sappetavan ägnat mig åt människor, djur, natur, hälsa, mat, hantverk och kreativa projekt som leder till bättre hälsa, mer relation till oss själva och naturen och kunskaper om självförsörjning.

Jag vill gärna dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter, jag drivs av tron och övertygelsen att vi alla kan förändra i smått som stort.

Jag älskar att se möjligheter och lyfta det som är starkt och fungerar.