Erfarenhet & utbildning

Tack vare min uppväxt i Sappetavan har ätliga växter varit en naturlig del hela mitt liv .

Jag har ständigt varit nyfiken på att lära mera om de vilda växterna till mat, krydda och medicin.

Mina kunskaper och erfarenheter hör samman med den nordliga faunan.

Maja Ruisniemi och Laila Spiik har genom kurser och exkursioner berikat min kunskap och erfarenhetsbank. Jag har vistats ute i skog och fjäll med samer. Jag har tagit del av mina förfäders kunskaper i Nord Norge och  Lappland.